AIMSTA-6891

  • AIMSTA-6891

    AIMSTA-6891

    Vuosikymmenien ajan PVC: n läpinäkyvät tuotteet on jaettu jäykiksi ja joustaviksi, joita on käytetty eri sovelluksissa. Ympäristönsuojelusta ja kestävästä kehityksestä käydyn keskustelun mukaan tulevilla markkinasegmenteillä on keskeisiä haasteita. Tinaa sisältävät tuotteet, vaihtoehdot tinattomille ratkaisuille, tulevat yhä kriittisemmiksi. Tässä suhteessa on tarpeen kiinnittää huomiota erilaisiin lakisääteisiin säännöksiin, kuten farmakopea, elintarvikekontaktien hyväksyntä, sisäilman sokkisäännökset tai lelustandardit. Aiemmin tina, lyijy ja barium olivat pääasiallisia sovelluksia monissa sovelluksissa, mutta kun Euroopan unioni käyttää vain kalsiumsinkkiä ja bariumsinkkiä, muut maailman alueet seuraavat hitaasti tätä kehitystä ja valitsevat yhä enemmän näitä ratkaisuja.